10 fráz o čase na zamyslenie a inšpiráciu

Ako ste si užili chvíle vo svojom živote?  Uprostred rutiny nám môže uniknúť to, čo sme nemohli: úsmev, príležitosť konať dobro, priateľské slovo.

Čas je to najcennejšie, čo máme. Je však tiež najprchavejší. Fáza premien, úspechov a snov, čas letí a núti nás lietať. 

Pozri tiež: dôležitosť darovania všetkého vrátane času

Pozrite si niektoré citáty o počasí a odzrkadlite, ako ste si ich vo svojom živote užívali:

Canva.com

„Čas nielen lieči, ale aj zmieruje.“

Canva.com

„Človek je dedičom a rukojemníkom času.“

Canva.com

"Spravte si zvyk, že ráno napíšete plán využitia času." A nevybočujte z usporiadania. “

Canva.com

"Neponáhľame sa." Ale nestrácajme čas. “

čítaj ďalej