Ako vytvoriť tabuľku výdavkov a sledovať svoje príjmy

Organizácia a kontrola domácich financií je dôležitý zvyk. Náklady a zárobky, ak nemáte pevný príjem, sa môžu mesiac od mesiaca meniť. Aby ste sa nestratili uprostred toľkých účtov, vytvorte si tabuľku výdavkov, ktorá vám pomôže presne si predstaviť, koľko vám prichádza a z vrecka. Postupne sme vám preto pomohli vytvoriť jednoduchú a funkčnú tabuľku výdavkov.

1. Papier a pero alebo počítač? Hocičo

Pri zostavovaní tabuľky výdavkov môžete rátať s pomocou počítačového programu. Excel môže byť jednoduchý spôsob, ako usporiadať údaje, aj keď nepoznáte vzorce. Ak nemáte v počítači nainštalovaný program Excel, môžete použiť Tabuľky Google, bezplatnú tabuľku spoločnosti Google, ktorú je možné použiť aj v smartfónoch. Ale ak ste tradičnejší, zostavte stôl na papieri a oddeľte ho do priečinka so svojimi účtami.

2. Poznajte svoj mesačný príjem

V tabuľke oddeľte priestor pre svoj aktuálny mesačný príjem. Takto na konci výpočtov budete vedieť, či v budúcom mesiaci budete musieť ukladať ďalšie.

3. Pomenujte stĺpce a riadky

V tabuľke budete potrebovať medzery niekoľko mesiacov. Náš tip je, že používate stĺpce pre každý mesiac a do riadkov nižšie vložte fixné výdavky. Tieto fixné výdavky sú všetko, čo každý mesiac máte. Napríklad elektrina, voda, plyn, telefón a nájom. Ak ich chcete usporiadať ešte viac, pre každú farbu vyberte. Len pre ilustráciu, na obrázku nižšie používame zelenú farbu pre fixné výdavky a žltú farbu pre premenné. Potom už len uveďte výšku výdavkov v príslušnom mesiaci.

4. Používajte jednoduché vzorce

Ak používate program Excel, pomocou vzorca rýchlo spočítajte všetky hodnoty za mesiac. Pre túto jednoduchú tabuľku môžete použiť vzorec = SUMA. Stačí kliknúť na poslednú bunku mesiaca, napísať = SUM a v zátvorkách vybrať bunky, ktoré sa majú pridať podľa nižšie uvedeného modelu. V našej tabuľke boli pridané hodnoty v bunkách B2 až B8. Takže píšeme = SUM (B2: B8) . Po stlačení klávesu Enter sa výsledok zobrazí automaticky.

5. Analyzujte a premýšľajte o svojich výdavkoch

Vďaka číslam na obrazovke alebo na papieri je oveľa jednoduchšie vizualizovať vašu finančnú situáciu. Teraz je čas analyzovať výdavky: čo bolo potrebné? Ktoré sa dajú krájať? Pozrite sa na čísla a identifikujte výdavky, ktoré je možné zlepšiť v nasledujúcom mesiaci.

6. Stanovte si ciele

Keď viete, koľko ste minuli v predchádzajúcich mesiacoch, môžete si stanoviť cieľ na nasledujúce mesiace. Vypočítajte sumu, ktorú chcete dosiahnuť v požadovanom mesiaci, a zadajte ju do tabuľky s inou farbou.

Na záver môžete po usporiadaní tabuľky výdavkov a stanovení svojich cieľov spustiť núdzovú rezervu, ušetriť peniaze na začatie vlastného podnikania alebo si naplánovať svoj dôchodok.